Zaposlenici zavoda za anatomiju

O našoj katedri brine osamnaest zaposlenika.

U ovom trenutku na Zavodu je zaposleno ukupno 18 zaposlenika, od toga 13 nastavnika i suradnika i 5 vannastavnog osoblja. Strukturu nastavnika čine 3 redovita profesora u trajnom zvanju, 1 redoviti profesor, 5 izvanrednih profesora, 1 docent i 3 asistenata i suradnika. Do sada su nastavnici Zavoda za anatomiju objavili nekoliko udžbenika, s time da je životno djelo profesora Križana – Anatomija čovjeka – napisano u tri dijela (Opća anatomija, Pregled građe glave i vrata, Pregled građe grudi, trbuha, noge i ruke).
Romana Jerković

Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med.

redoviti profesor

romana.jerkovic@medri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.

redoviti profesor

ivana.maric@medri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med.

redoviti profesor

sanja.zoricic@medri.uniri.hr

juraj.arbanas@medri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Snježana Bajek, dr. med.

redoviti profesor

snjezana.bajek@medri.uniri.hr

Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.

docent

tanja.celic@medri.uniri.hr

Prof.dr.sc. Tamara Šoić-Vranić, dr.med

Prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić, dr. med.

izvanredni profesor

tamara.soic.vranic@medri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Marina Nikolić, dr. med.

izvanredni profesor

marina.nikolic@medri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Olga Peloza, dr. med.

Prof. dr. sc. Olga Peloza, dr. med.

izvanredni profesor

olga.cvijanovic@medri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Gordana Starčević-Klasan, dr. med.

Prof. dr. sc. Gordana Starčević-Klasan, dr. med.

izvanredni profesor

gordanask@medri.uniri.hr

Ana Terezija Jerbić Radetić

Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med.

asistent

ana.jerbic.radetic@medri.uniri.hr

Hrvoje Omrčen, dr. med.

asistent

hrvoje.omrcen@medri.uniri.hr

Nenastavno osoblje:

Mia Medić Marušić, mag. oec.

administrativna tajnica

mia.medic@medri.uniri.hr

Snježana Šimac Vorkapić

viši laborant

Marija Mršić

laborant

Ira Schindler

pomoćno tehničko osoblje

Ruža Vijačkić

spremačica