Povijest Zavoda za anatomiju

S vama smo još od davne 1957. Tijekom svih godina postojanja Zavoda u njemu su radili i rade mnogi suradnici i nastavnici, kao i vannastavno osoblje.

Počeci katedre

Katedra za anatomiju utemeljena je u jesen 1957.  kad je počela nastava za studente I. godine novoutemeljenog Medicinskog fakulteta u Rijeci. Povijest Zavoda za anatomiju kazuje nam da je za njegovog predstojnika izabran, u zvanju izvanrednog profesora, dr. Zdenko Križan koji je tu dužnost u zvanju redovnog profesora obavljao sve do 1981.

Od 1961. do 1966. na Zavodu se obavlja i nastava za studente Više stomatološke škole u Rijeci. Od 1973. obavlja se redovita nastava za studente Stomatološkog studija Medicinskog fakulteta u Rijeci (danas je to Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine). Nakon osnivanja Zavoda uređene su potrebne prostorije (radne sobe, laboratorij, dvorane za seciranje i ispite, te mrtvačnica). Također su izrađeni preparati i veliki broj slika i shema za obavljanje nastave.

Uređenje muzeja i zavodske knjižnice

Godine 1962. počeo se uređivati muzej kao i zavodska knjižnica. Zavod za anatomiju, u suradnji sa Zavodom za histologiju i embriologiju 1962. organizirao je VI. kongres anatoma Jugoslavije, a 1990. XXII. kongres anatoma Jugoslavije. S vremenom nastavne se obveze povećavaju jer su organizirana još dva sveučilišna studija (Preddiplomski i diplomski studij Sanitarno inženjerstvo i Preddiplomski studij Dentalna higijena) te pet stručnih studija (Sestrinstvo, Fizioterapija, Medicinsko laboratorijska dijagnostika, Radiološka tehnologija i Primaljstvo).

Povijest Zavoda za anatomiju: Nastava na engleskom

Od 2017. godine na Zavodu se počinje obavljati i nastava za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine na engleskom jeziku – Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Medicine in English, a od 2020. godine i nastava za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dentalne medicine na engleskom jeziku – Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Dental Medicine in English.

Godine 1981. prof. Zdenko Križan odlazi u mirovinu te predstojnik Zavoda postaje doc.dr.sc. Olga Herman, dugogodišnji suradnik Zavoda. Na toj dužnosti ostaje sve do odlaska u mirovinu 1991. godine. Potom je za predstojnika Zavoda izabrana doc.dr.sc. Dragica Bobinac koja je tu dužnost obnašala do 2018. godine.

Dužnost predstojnika Zavoda za anatomiju 2018. godine preuzima prof.dr.sc. Romana Jerković koja tu dužnost obnaša i danas. Tijekom svih godina postojanja Zavoda u njemu su radili i rade mnogi suradnici i nastavnici, kao i vannastavno osoblje.

error: Sadržaj je zaštićen.