Nastavni materijali Zavoda

Kako bismo vam olakšali savladavanje nastavnog gradiva, ovaj dio internetskih stranica Zavoda za anatomiju obogaćen je brojnim fotografijama preparata, bez kojih je učenje anatomije teško, gotovo nemoguće. Broj i kakvoća fotografija preparata dostatne su da se i bez dodatnih anatomskih atlasa mogu slikovno predočiti anatomske strukture tijela.

Membrum superius, Membrum inferius, Cranium et Systema nervosum centrale

Caput et collum, Abdomen et thorax

Membrum inferius

Dio ljudskoga tijela koji se dijeli na natkoljenicu, potkoljenicu i stopalo, a koji je s trupom povezan preko predjela kuka.

Abdomen et thorax

Trup je dio tijela koji se dijeli na prsni koš (thorax) i trbuh (abdomen). U prsnom košu nalaze se organi bitni za održavanje života (pluća, srce, velike krvne žile) i organi koji samo prolaze kroz nju (jednjak). U trbušnoj šuplijini nalazimo organe probavnog i mokraćnog sustava. Donji, izdvojeni dio trbuha označava se kao zdjelica (pelvis minor) jer su njezini organi obilježeni posebnim funkcionalnim značajkama (unurarnji spolni organi).

Systema nervosum centrale

Središnji živčani sustav – Systema nervosum centrale, dio je živčanog sustava koji se nalazi unutar koštanih stijenki lubanjske šupljine i kralježničnog kanala. Dijeli se na mozak – encephalon i kralježničnu moždinu – medulla spinalis. Morfološki, mozak je podijeljen na veliki mozak – cerebrum, mali mozak – cerebellum i moždano deblo – truncus cerebri/encephali. Moždano se deblo nadalje dijeli na produljenu moždinu – medulla oblongata, most – pons i srednji mozak – mesencephalon.

Caput et collum

Dio tijela koji sadrži mozak i organe specifičnog osjeta (vid, sluh, ravnoteža, njuh i okus), te početne organe dišnog i probavnog sustava.

Cranium

U skeletu glave – cranium prevladava pločasti oblik kostiju koje tvore čvrste stijenke šupljina u kojima su uloženi i zaštićeni određeni organi. Cranium se sastoji od većeg gornjeg i stražnjeg dijela – neurocranium, u kojem se nalaze mozak i organi za sluh i ravnotežu, te manjeg prednjeg i donjeg dijela – splanchnocranium, koji sadrži očne, nosne i usnu šupljinu.