Nastavna aktivnost

Obavezni i izborni kolegiji Zavoda za anatomiju

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA

 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med
  • Naziv predmeta: Anatomija
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 22
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Neuroanatomija
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 2
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 3
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Klinička anatomija zdjelice i inguinalne regije
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Snježana Bajek, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomska podloga lezije spinalnih i kranijalnih živaca
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med.
  • Naziv predmeta: Regeneracijska medicina
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Klinička anatomija glave
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Izv. prof. dr. sc. Marina Nikolić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Starenje skeletne muskulature
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Olga Cvijanović, dr .med.
  • Naziv predmeta: Anatomska sekcija topografskih regija ruke i noge
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Olga Cvijanović, dr. med.
  • Naziv predmeta: Virtualna sekcija topografskih regija toraksa i abdomena (online)
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomska sekcija topografskih regija glave i vrata
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomija u kliničkom pregledu
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 4
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU

 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomy
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 22
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Neuroanatomy
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 2
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 3
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Ivana Marić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Clinical anatomy of the pelvis and inguinal region 
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Snježana Bajek, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomical base of lesions of spinal and cranial nerves 
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med.
  • Naziv predmeta: Regeneration Medicine 
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Olga Cvijanović, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomical dissection of the topographic regions of the upper and the lower limb 
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Olga Cvijanović, dr. med.
  • Naziv predmeta: Virtual dissection of the topographic region of the thorax and abdomen (online)
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5
 • Nositelj predmeta: Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomy in clinical examination
  • Status predmeta: izborni
  • Godina: 4
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1,5

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FARMACIJA

 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomija i histologija čovjeka
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 4

 

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO

 • Nositelj predmeta: Izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Osnove anatomije i histologije
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 4,5

 

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Romana Jerković, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomija 
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

 • Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomija 
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 17,5

 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNA MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU

 • Nositelj predmeta: Doc. dr.sc. Tanja Ćelić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomy
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 17,5

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVO (REDOVNI)

 • Nositelj predmeta: Izv. prof. dr. sc. Marina Nikolić, dr. med.
  • Naziv predmeta: Anatomija
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 3

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA

 • Nositelj predmeta: Izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas, dr. med.
  • Naziv predmeta: Klinička kineziologija
  • Status predmeta: obavezni
  • Godina: 1
  • Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 8,5

 

error: Sadržaj je zaštićen.