Nastavna aktivnost

Obavezni i izborni kolegiji Zavoda za anatomiju

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicina

Obavezni kolegij

 • Anatomija – Prof. dr. sc. Romana Jerković
 • Neuroanatomija – Prof. dr. sc. Ivana Marić

Izborni kolegij

 • Klinička anatomija zdjelice i inguinalne regije – Prof. dr. sc. Ivana Marić
 • Anatomska podloga lezije spinalnih i kranijalnih živaca – Prof. dr. sc. Snježana Bajek
 • Regeneracijska medicina – Prof. dr. sc. Romana Jerković
 • Klinička anatomija glave – Izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić
 • Starenje skeletne muskulature – Izv. prof. dr. sc. Marina Nikolić
 • Koža, naš najveći organ – Izv. prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan
 • Anatomska sekcija topografskih regija ruke i noge – Izv. prof. dr. sc. Olga Peloza
 • Anatomska sekcija topografskih regija toraksa i abdomena – Izv. prof. dr. sc. Olga Peloza
 • Anatomska sekcija topografskih regija glave i vrata – Izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas
 • Anatomija u kliničkom pregledu – Doc. dr. sc. Tanja Ćelić

Integrated undergraduate and graduate study programme of medicine

Mandatory courses

 • Anatomy – Romana Jerković MD, PhD, Full Professor
 • Neuroanatomy – Olga Peloza MD, PhD, Associate Professor

Elective courses

 • Skin, the largest organ of the body – Gordana Starčević Klasan MD, PhD, Associate Professor
 • Anatomical Base of Lesions of Spinal and Cranial Nerves – Snježana Bajek MD, PhD, Full Professor
 • Regeneration Medicine – Romana Jerković MD, PhD, Full Professor
 • Anatomical dissection of the topographic regions of the upper and the lower limb Olga Peloza MD, PhD, Associate Professor
 • Clinical Anatomy of the Pelvis and Inguinal Region – Ivana Marić MD, PhD, Full Professor
 • Anatomical dissection of the topographic regions of the thorax and abdomen – Olga Peloza MD, PhD, Associate Professor

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine

 • Anatomija – Izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo

 • Osnove anatomije i histologije – Izv. prof. dr. sc. Gordana Starčević-Klasan

Poslijediplomski sveučilišni studij „Biomedicina“

 • Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti – Prof. dr. sc. Romana Jerković

Poslijediplomski sveučilišni studij „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“

 • Epidemiološka istraživanja – Izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, suradnik na kolegiju

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

 • Anatomija / redovni studij – Doc. dr. sc. Tanja Čelić
 • Anatomija / izvanredni studij – Izv. prof. dr. sc. Marina Nikolić
 • Biološke osnove ponašanja – Prof. dr. sc. Daniela Malnar (izborni kolegij)

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

 • Anatomija / redovni i izvanredni studij – Izv. prof. dr. sc. Marina Nikolić

Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

 • Anatomija – Izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

 • Anatomija s histologija – Mr. sc. Ariana Fužinac
 • Klinička kineziologija – Izv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas

Sveučilišni diplomski studiji Fizioterapija, Sestrinstvo-promicanje i Zaštita mentalnog zdravlja i Sestrinstvo-menadžment u sestrinstvu

 • Umijeće medicinske nastave – Prof. dr. sc. Daniela Malnar
 • Pristup osobama s invaliditetom – Prof. dr. sc. Daniela Malnar
 • Koordinacija i supervizija zdravstvene njege – Prof. dr. sc. Daniela Malnar