Ljetna škola anatomije

Medicinskog fakulteta u Rijeci

Od 5. do 9. srpnja 2021. godine

Kome je namijenjena ljetna škola?

Koje su teme ljetne škole?

Dojmovi s ljetne škole anatomije 2019. godine

Prijava za ljetnu školu anatomije

Sva polja su obavezna.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije o održavanju ljetne škole možete dobiti na telefon +385 (0)99 5463 242.

Ljetna škola održava se u prostorijama Zavoda za anatomiju.

Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka